Celkový počet zobrazení stránky

utorok 19. mája 2015

Zaujímavosti o káve Názov pre kávu bol odvodený od slova gahwah, doslova zname­na­júceho silu alebo vzrušenie. Mnohé národy si rýchlo osvojili slovo káva a prispô­sobili ho vlastnému jazyku. V angli­čtine je to coffee, v nemčine Kaffee, vo francúzštine café, v latinčine zasa coffea, v talia­nčine caffé, v špani­e­lčine café. Po holandsky sa káva povie koffie, po grécky kaféo, po poľsky zase kawa, po česky a slovensky jedno­ducho káva.


 Ďalšie zaujímavosti:

 • Vlasťou kávy je Etiópia. Dodnes tam kríky kávovníka rastú divoko v prírode.
 • Káva je jedna z mála rastlín, ktoré môžu zároveň kvitnúť aj plodiť.
 •  Podmienky zretia kávovníka,  ako sú teplota, pôda, nadmorská výška, množstvo zrážok alebo slnko majú podstatný vplyv na chuť kávového odvaru.
 •  Brazília je najväčším výrobcom kávy na svete, dodáva takmer tretinu tejto suroviny.
 •  Káva sa pestuje asi v 50 krajinách sveta.
 • Káva rovnako ako víno má svojich znalcov, ktorí komponujú kávové zmesi.
 •  Zelené kávové zrnká sa môžu skladovať až 10 rokov. Podľa znalcov tým niektoré druhy kávy získavajú na kvalite.
 • Káva je najro­zšíre­nejším nápojom na svete, každý ­rok obyva­telia Zeme vypijú 400 miliárd šálok kávy.
 •  Najviac kávy na svete vypijú Škandi­návci ich spotreba dosahuje 12-13 kg na obyvateľa ročne.
 •  Tradičné jutové vrecia používané k precho­vávaniu zelenej kávy obsahujú asi 600 tisíc zrniek.
 • Pri hodnotení kávy majú obrovský význam zmysly ako čuch a chuť.
 • Vôňa kávy patrí k najlepšie rozpo­zna­teľným vôňam na svete.
 • Japonsko je jedným z najväčších dovozcov kávy. V samotnom Tokiu je viac ako 10 tisíc kaviarní.
  Príprava:

   Milióny ľudí po celom svete začínajú deň šálkou aroma­tickej kávy. Pravde­po­dobne jedným z dôvodom obrovskej popul­arity kávy je možnosť jej prípravy mnohými rôznymi spôsobmi. Pri príprave kávy je dobré pamätať si základné zásady:

  •  najlepšiu arómu dáva káva čerstvo zomlea, ale každému spôsobu prípravy odvaru je treba prispôsobiť stupeň mletia zŕn.
  • najlepšia pre prípravu kávy je riad z porcelánu, kameniny a skla.
  •  pre prípravu kávy je najlepšie použivať minerálnu alebo prame­nitú, minimálne filtro­vanú vodu.
  •  káva vyžaduje odpove­dajúce sklado­vanie: okamžite po otvorení vrecúška je treba kávu presypať do dobre utesnenej uzatvo­renej nádoby a precho­vávať na suchom a chladnom mieste, napr. v chladničke.


  Tu si prečítate viac o káve s hubou REISHI - KLIKNITE TU 

  Video:   Žiadne komentáre:

  Zverejnenie komentára